Hedin Automotive

Dankzij een unieke partnership met Hedin Automotive kan er bij JESCO Auto Training School nu 100% ingezet worden op bewuster en gecontroleerd met moderne wagens omgaan. Om de risico’s in het verkeer te doen dalen, volstaat het immers niet om alleen de voertuigen veiliger te maken; ook de vaardigheden en het gedrag van de bestuurders leveren een substantiële bijdrage. Tijdens de stages, gegeven door een team van experten, ligt de focus dan ook op veilig en verantwoord rijden.