KMO-portefeuille

Jesco Auto Training School heeft, na een doorgedreven audit door de Vlaamse Overheid, haar erkenning als opleidingsverstrekker met 5 jaar verlengd tot oktober 2026. Vlaamse KMO’s kunnen gebruik maken van 20% of 30% subsidiëring van hun opleidingsproject in veilig en intelligent autorijden bij Jesco Auto Training School.