Terugkommoment


Rijbewijs B (auto) - Vlaanderen

Reserveer jouw TerugKomMoment 

Een opleiding volgen bij Jesco is veilig! from Dirk Van Hooydonk on Vimeo.

Wat is het terugkommoment precies?

Het Terugkommoment vormt de afsluiter van de rijopleiding voor jonge autobestuurder met rijbewijs B.  Deze afsluitende opleiding van 4u kadert in de inspanningen van de Vlaamse Regering om de verkeersveiligheid te verbeteren door sensibilisering en het opdoen van bijkomende ervaring.

Voor wie is het terugkommoment verplicht?

De opleiding is verplicht voor iedere nieuwe chauffeur die vanaf 1 oktober 2017 een voorlopig rijbewijs B aanvraagt.  Hij of zij zal 6 tot 9 maanden na het effectief behalen van het rijbewijs het terugkommoment moeten volgen bij een erkend opleidingscentrum.  

Voor al uw vragen verwijzen we naar de website van de Vlaamse Overheid of naar het gratis informatienummer 1700!

Waar inschrijven voor het terugkommoment? Regio Antwerpen, Brussel en Gent.

Inschrijven voor jouw terugkommoment bij JESCO kan enkel ONLINE

Via onze reservatie-tool kan je jouw terugkommoment makkelijk inplannen wanneer het jou het beste uitkomt.

Je mag pas inschrijven als je een uitnodigingsbrief van de Vlaamse Overheid hebt ontvangen.

Waarom je terugkommoment bij Jesco volgen?

Jesco Auto Training School gelooft al meer dan 40 jaar in de aanpak van bijkomende opleidingen. 

We hebben met onze expertise en kennis actief meegewerkt aan het uitwerken van de inhoud en praktijk van het Terugkommoment.

Erkenningsnummer Jesco Auto Training School: SCOJE T4

HET TERUGKOMMOMENT, EEN BIJZONDER LEUKE EN LEERRIJKE ERVARING

"Vandaag heb ik mijn terugkommoment bij jullie gedaan. Ik wilde nog even het volgende meedelen. Ik moet eerlijk toegeven dat ik 4 doodleuke uren heb gehad die me altijd zullen bij blijven. Het was een enorm leuke en leerzame ervaring die ik veel chauffeurs nu aanraad. Ik vond het echt wel de max om jullie bezig te zien. Jullie manier van uitleggen zorgt ervoor dat je constant aandachtig bent. 

Alle super relatieven schieten tekort om maar iets te kunnen zeggen over jullie als professionele lesgevers. Dikke dank u wel voor de leuke, persoonlijke aanpak met als gevolg ons een zeer leerrijke dag te bezorgen."

 

 

 

Het terugkommoment is een sensibiliserende opleiding van 4u en bestaat uit drie lesdelen.

Introductie (30 min)

Tijdens deze introductie maakt elke deelnemer een reflectie over zijn gedrag, vaardigheden en attitude met betrekking tot verantwoord en veilig auto rijden.  Ook wordt er nagedacht over de mogelijke oorzaken van verkeersonveiligheid en ongevallen.

Praktijkoefeningen op een afgesloten oefenterrein (2u)

De praktijkoefeningen hebben tot doel de deelnemers te confronteren, te sensibiliseren en te informeren over

  • stopafstand, reactietijd, reactieafstand, gebruik ABS, ..
  • de gevolgen van afleiding in zijn vele vormen op het waarnemen en het reactievermogen
  • de invloed van alcohol en drugs

De praktijkoefeningen worden met leswagens van Jesco Auto Training School gedaan.

Groepsgesprek (1u30)

Tijdens het groepsgesprek nemen de deelnemers actief deel om zo een verrijkend en blijvend inzicht te krijgen

  • in risicovol rijgedrag (snelheid, rijden onder invloed, afleiding en overmoeidheid) als oorzaak van verkeersongevallen
  • in veilig en verantwoord rijgedrag
  • in hun zwaktes en  sterkste als autobestuurder en worden ze gestimuleerd tot een verkeersveilige attitude

Voor al uw vragen verwijzen we naar de website van de Vlaamse Overheid of naar het gratis informatienummer 1700 !

INSCHRIJVEN BIJ JESCO KAN ENKEL EN ALLEEN ONLINE

INFO NAAR AANLEIDING VAN COVID-19 LOCK DOWN PERIODE
▪ Als de termijn waarin je het terugkommoment moet volgen, eindigt in de periode van 16/3/2020 tot en met 31/7/2020, dan wordt de termijn waarbinnen je het kunt volgen, verlengd tot 31/12/2020.
▪ Indien je reeds uitstel had gevraagd voor het terugkommoment en die uitsteltermijn valt in de periode van 16/3/2020 tot en met 31/7/2020, dan wordt die termijn verlengd tot 31/12/2020.
▪ Als de periode waarin je het terugkommoment moest volgen vóór de noodmaatregelen viel (voor 16/3/2020) en je niet tijdig deelgenomen hebt, ontvang je een aanmaning. Dat betekent dat je een toeslag van 54 euro moet betalen en je nog twee maanden de tijd krijgt om het terugkommoment te volgen. Als de uiterste datum van die twee maanden in de periode van 16/3/2020 tot en met 31/7/2020 valt, dan krijg je nog de tijd tot 31/12/2020 om het terugkommoment te volgen. De toeslag van 54 euro moet je nog altijd betalen. Als je het terugkommoment niet volgt voor 31/12/2020, wordt een proces-verbaal opgesteld.

https://www.vlaanderen.be/gezondheid-en-welzijn/gezondheid/gezondheid-en-preventie-tijdens-de-coronacrisis/coronamaatregelen-bij-rijopleiding-en-rijexamens#veiligheidsmaatregelen