Een vals gevoel van veiligheid

16/11/2015

Mike van Hooydonk

Mike, Jesco Auto Training School bestaat ruim 30 jaar, eerst in Oud-Turnhout en Deurne-Eindhoven, daarna in Zolder en sinds 1997 in Puurs. Hoe zou je na al die jaren de gemiddelde automobilist overtuigen om een rijvaardigheidscursus te volgen?
Mike Van Hooydonk: “Het is belangrijk om te weten dat wij geen cursussen verkopen. Het is immers de chauffeur zélf die bij ons binnenstapt om een cursus te volgen. Dat vraagt om een instelling van ‘ik wil iets bijleren’. Jammer genoeg merken we dat nogal wat mensen denken dat
zij niets te leren hebben en dat hen niets kan overkomen achter het stuur.” Hoe bedoel je? 

Mike Van Hooydonk: “We leven met een vals gevoel van veiligheid: onze moderne wagens zijn uitgerust met allerlei elektronische veiligheidssystemen zoals ABS, ESP, GPS en noem 
maar op. Het lijkt alsof alles vanzelf gaat en we ons gezond verstand niet meer moeten gebruiken bij het autorijden. Ook onze wegeninfrastructuur is fel verbeterd met rotondes en dergelijke en ook de medische diensten zijn tot veel meer in staat dan vroeger. Wanneer je op televisie een
Formule 1-piloot ziet crashen en hem nadien vrolijk uit zijn bolide ziet stappen, voedt dat een vals gevoel van veiligheid. De realiteit is echter helemaal anders: elk jaar opnieuw vallen er veel slachtoffers in het verkeer. Voor de meeste mensen zijn die ongevallenstatistieken iets abstract… tot
ze van dichtbij zo’n drama meemaken. Heel veel ongevallen zijn echter te voorkomen.” 

Kan je ongevallen voorkomen door een rijvaardigheidscursus te volgen? 

Mike Van Hooydonk: “Zeker en vast. Het is zuiver een kwestie van weten wat je moet doen, puur een kwestie van kennis en ervaring. Wie bij ons bijvoorbeeld een rijvaardigheidscursus volgt, weet hoe hij moet reageren wanneer zijn wagen de volgende keer aan het slippen gaat. Maar we
doen veel meer dan dat: we leren de automobilist om het verkeer correct in te schatten, om de juiste kijk- en stuurtechniek te hanteren, om afstand te bewaren, enzovoort. Mits een aantal essentiële ‘trucs’ kan je het risico op een ongeval aanzienlijk verkleinen. Het belangrijkste is om elke andere
chauffeur en elk voertuig te ‘wantrouwen’. Denk nooit: die aanstormende vrachtwagen zal wel tijdig stoppen, maar anticipeer er zélf op dat hij niét tijdig zal stoppen.” Veel mensen denken: “In een échte noodsituatie zal ik er weinig baat bij hebben dat ik een dagje slipcursus of wagenbeheersing heb gevolgd.” Is die redenering terecht?

Mike Van Hooydonk: ”Iedereen die bij ons te gast was, kan getuigen dat dit niet klopt. Wie bij ons leert om zich uit bepaalde noodsituaties te redden, vergeet dat nooit meer. Vergelijk het met zwemmen of fietsen. Dat ‘verleer’ je ook niet na jaren niet gezwommen of gefietst te hebben. De auto is er de jongste jaren flink veiliger op geworden. Maar wat baat dat als degene die achter het stuur zit niet weet hoe hij gevaarlijke situaties kan voorkomen of hoe hij zich uit zo’n noodsituatie kan redden? De zwakste schakel in ons verkeer blijft de chauffeur die achter het stuur zit. Jammer genoeg zijn weinig mensen zich daar van bewust.”

Heeft dat alleen te maken met het vals veiligheidsgevoel denk je?

Mike Van Hooydonk: “Behalve de verbetering van de moderne wagen en ons wegennet zijn er uiteraard nog andere factoren. Denk maar aan het rijbewijs. Ik spreek trouwens liever van een rijtoelating. Het is eigenlijk toch te gek voor woorden dat zo’n document een heel leven lang geldig is. Ik ben voorstander van een tijdelijk rijbewijs met om de zoveel jaar een nieuwe evaluatie. Het ergste is dat de overheid nu zelfs plannen smeedt om het rijexamen nog verder af te bouwen. Ook dit voedt dat valse gevoel van veiligheid. Want waarom zouden we nog deftig met de auto leren rijden? We hebben toch een rijbewijs! Het vreemde is: mensen gaan wél leren skiën, tennissen of paardrijden, maar veilig leren autorijden? Dat is toch niet nodig? Nochtans kunnen onze cursussen het verschil tussen leven en dood betekenen. Het is voor ons vaak vechten tegen de bier