Waarom Jesco


Meest gehoorde quotes van Jesco-klanten…

Vóór de stage: “Dat heb ik nu al eens jaren willen doen en nu pas is het er van gekomen.”

Na de stage: “Dank je voor alles wat ik vandaag heb geleerd . Zo’n stage moest worden verplicht !”

Jesco Auto Training School streeft al sinds 1973 als eerste rijvaardigheidschool in België naar een betere en veiligere verkeersdeelname van onze Belgische autobestuurders.

De Jesco opleidingen zijn in 4 decennia mee geëvolueerd onder impuls van onder andere de behoeften, de elektronische en passieve veiligheidssystemen, de verkeersdrukte, … In al haar opleidingen focust Jesco zich hierbij steeds op de actieve factor namelijk: de chauffeur.

ATTITUDE, VAARDIGHEDEN en REFLEXEN

De verbetering van de attitude, de vaardigheden en reflexen staan in alle Jesco-cursussen centraal. Want pas als de attitude van de bestuurder correct en respectvol is, zijn vaardigheden juist getraind zijn en zijn reflexen bewust en gecontroleerd zijn, kunnen we van een intelligente en verantwoordelijke chauffeur spreken. En juist op deze 3 aspecten (attitude, vaardigheden en reflexen) staan vele chauffeurs niet sterk. Ze overschatten zichzelf op elk van deze aspecten. Zeg maar gerust: “overmoed”.

Opleiding is een ervaringsversneller.

Gelukkig is aan deze zelfoverschatting en/of gebrek aan ervaring wel iets te doen. Je kan elk van die aspecten verbeteren, trainen en perfectioneren zodat de autobestuurder kennis heeft van de juiste attitude, geconfronteerd wordt met zijn eigen limieten en beperkingen, zijn vaardigheden en reflexen aanscherpt. Of m.a.w. door de juiste opleiding wordt zijn ervaring versneld. Het doel van de Jesco opleidingen en stages is om elke deelnemer alle aspecten van een respectvolle en veilige verkeersdeelname aan te leren, zijn vaardigheden en reflexen te verbeteren en maximaal te begeleiden om een bewuster en veiliger chauffeur te worden.

Tijdens de dagstages wordt zowel theoretisch als praktisch rond de drie basisaspecten van VEILIG en INTELLIGENT autorijden gewerkt: attitude, vaardigheden en reflexen.