Rijbewijs B halen via het terugkommoment


12-03-2019

Wacht niet te lang om je in te schrijven

Wanneer jouw terugkommoment?

Wacht niet te lang, want in de korte toekomst zal het drummen worden!

Voor wie is het terugkommoment?

Vanaf 17 jaar kunt u deelnemen aan het theorie-examen waarmee u uw kennis over de wegcode aantoont.

U mag deelnemen aan het theorie-examen zonder eerst lessen te volgen. Als u slaagt voor het theoretische rijexamen, krijgt u een attest om het voorlopig rijbewijs aan te vragen bij uw gemeentebestuur. U oefent minstens 9 maanden met uw voorlopig rijbewijs. U hebt de keuze tussen 2 opties:

    •    Voorlopig rijbewijs B zonder begeleider (18 maanden) Om een voorlopig rijbewijs zonder begeleider te krijgen, moet u eerst 20 uur rijles volgen bij een erkende rijschool. Als die oordeelt dat u in staat bent om alleen verder te oefenen, krijgt u een bekwaamheidsattest. Met dat attest gaat u naar uw gemeentebestuur om uw voorlopig rijbewijs aan te vragen. Uw voorlopig rijbewijs is 18 maanden geldig en u mag dan rondrijden zonder begeleider.

    •    Voorlopig rijbewijs B met begeleider (36 maanden) Kiest u voor een voorlopig rijbewijs met begeleider, dan vraagt u een aanvraagformulier in het examencentrum. Daarmee kunt u uw voorlopig rijbewijs aanvragen bij uw gemeentebestuur. U kiest een begeleider (maximaal 2). Die moet eerst een vormingsmoment volgen en krijgt dan een begeleidersattest dat 10 jaar geldig is. Met dat attest moet uw begeleider zich registreren. Uw voorlopig rijbewijs is 36 maanden geldig en u mag enkel rondrijden met minstens 1 begeleider die geregistreerd staat op uw voorlopig rijbewijs.

U kunt het praktijkexamen afleggen vanaf 18 jaar, na een minimale oefenperiode van 9 maanden.

Het praktijkexamen bestaat uit 2 delen:
    •    risicoperceptietest op de computer
    •    rijtest op de openbare weg.

Als u voor het praktijkexamen slaagt, krijgt u een aanvraagformulier van het examencentrum. Dat geeft u ingevuld en ondertekend aan uw gemeentebestuur om uw rijbewijs aan te vragen. Een rijbewijs maken duurt 3 tot 5 werkdagen.

Tip: Vraag aan uw gemeentebestuur wat u extra moet meenemen. Meestal is dat uw identiteitskaart en een pasfoto.

Woont u in Vlaanderen? Dan moet u 6 tot 9 maanden nadat u uw definitieve rijbewijs hebt behaald een extra opleiding volgen van 4 uur.

Voor het behalen van uw rijbewijs B wendt u zich best tot een rijschool in uw buurt.

Het terugkommoment kan u volgen bij Jesco Autotraining School.

Wat is het terugkommoment precies?

Dat terugkommoment bestaat uit:
    •    een kennismakingsgesprek
    •    praktijkoefeningen op een afgesloten terrein
    •    een groepsgesprek over de attitude van weggebruikers

Jesco Auto Training School gelooft al meer dan 40 jaar in de aanpak van bijkomende opleidingen.  We hebben met onze expertise en kennis actief meegewerkt aan het uitwerken van de inhoud en praktijk van het Terugkommoment.

Hoe inschrijven voor jouw terugkommoment?

Inschrijven bij JESCO kan makkelijk én enkel ONLINE

bron: https://www.vlaanderen.be/nl/mobiliteit-en-openbare-werken/auto-en-motor...