Ook senioren hebben recht op een plek op de weg!


09-03-2020

Heeft u familie of vrienden van 55+ die auto rijden?

Neem aub deel aan de vragenlijst!

Ouder worden brengt helaas kwaaltjes met zich mee. En dat kan een invloed op het rijgedrag. Wij engageren ons dagelijks om iedere chauffeur veilig aan het verkeer te laten deelnemen.
Daarom is het ook niet minder dan onze plicht om het Europese AAL project CuARdian Angel (CARA), waarin wordt onderzocht hoe oudere automobilisten langer veilig kunnen blijven rijden, te steunen.
Heeft u familie of vrienden van 55+ die auto rijden?
Deze korte vragenlijst is gemaakt om beter inzicht te verkrijgen in de rol die familie en vrienden hebben op het rijgedrag van de senior. Vul deze vragenlijst dus in met uw familielid of vriend in gedachte! Het CuARdian Angel project is onderdeel van het Europese Active Assisted Living (AAL) programma dat initiatieven ondersteunt om de levenskwaliteit van senioren te verbeteren. CuARdian Angel is actief in Vlaanderen, Nederland en Oostenrijk. In Vlaanderen krijgen we ook belangrijke medewerking en steun van bijvoorbeeld S-Plus, de Vlaamse Stichting Verkeersveiligheid (VSV) en het Vlaamse departement Mobiliteit en Openbare Werken (MOW). Dat klinkt allemaal misschien wel goed … maar wat gaat we nu doen?
CuARdian Angel heeft jullie nodig om van dit project een succes te maken. We kunnen van die technologie maar een succes maken wanneer we van jullie te horen krijgen wat jullie bezig houdt in het verkeer! Daarom nodigen we jullie graag uit om een online vragenlijst in te vullen.
Deze kan je vinden via deze link: CuARdian Angel online survey.
Wanneer je meer wil weten over het CuARdian Angel project, bezoek dan de website: http://www.cuardian-angel.eu/?lang=nl