Drivers Safety Improvement Program


12-03-2020

JESCO AUTO TRAINING SCHOOL

Drivers Safety Improvement Program op maat

Verkeersveiligheid is een werkwoord. Net als veilig autorijden. We moeten er continu aan werken. Veilig auto rijden is een proces dat constant om oefening vraagt, zowel praktisch als theoretisch. Daarom ontwikkelde Jesco Auto Training School het ‘Drivers Safety Improvement Program’. Drivers Safety Improvement richt zich tot bedrijven die de veiligheid van hun medewerkers op de weg echt belangrijk vinden. Het programma wordt bovendien op maat van uw bedrijf ontworpen.

Het ‘Drivers Safety Improvement Program’ is het resultaat van meer dan 40 jaar ervaring op het vlak van verkeersveiligheid en veilig auto rijden door Jesco Auto Training School. Het programma bestaat eigenlijk uit twee delen, afkomstig van de gekende Jesco-slogan ‘Drive Safe, Think Jesco’.

Drive en Think

De ‘Drive’ bestaat uit opleidingen in de Autoveiligheid, Wagenbeheersing, Rijvaardigheid, Eco-driving en Refresh-training. Ook de Commentary Drive met computeranalyse en videoregistratie van de weg en de chauffeur maakt deel uit van ‘Drive’. Hiermee krijgt de chauffeur een klare kijk op zijn rijgedrag.

De ‘Think’ wordt ingevuld door E-leermomenten over verschillende topics rond verkeersveiligheid, assessments en tussentijdse leertests, ad hoc of actualiteits-gerelateerde infomomenten (bijv. weersomstandigheden), safety-seminars en rapportering (in groep of individueel).

Commentary Drive

Al ruim 15 jaar geleden hebben we geïnvesteerd in een camerasysteem met computer, die in de auto de chauffeur en zijn afgelegde traject in beeld brengt en zij rijgedrag analyseert. Veel bedrijven doen een beroep op deze unieke dienstverlening omdat de chauffeurs zo zélf kunnen ondervinden wat ze verkeerd doen en hoe ze veiliger kunnen rijden. De Commentary Drive kan trouwens zowel bij Jesco als bij uw bedrijf zelf plaatsvinden.

E-Training

De deelnemers krijgen op hun smartphone, tablet of computer een reeks met safety topics, vragen en informatieve filmpjes rond verkeersveiligheid. Verder kan u in samenspraak met Jesco bijkomende informatie rond verkeersveiligheid laten sturen naar de medewerkers, bijvoorbeeld over nieuwe verkeersregels,  veilig rijden in de winter of de dode hoek.  Zo leren de betrokken chauffeurs steeds bij. Hun evolutie kan nauwkeurig geëvalueerd worden door de vragenlijst en een uitgebreide rapportering die in het programma is voorzien.  Op die manier werken de deelnemers ook op lange termijn continu aan hun safety-awareness.

B2B, op maat

Met het ‘Drivers Safety Improvement Program’ richt Jesco Auto Training School zich vooral op bedrijven voor wie veiligheid een belangrijke rol speelt in hun bedrijfscultuur. Het is duidelijk dat de E-training een grote meerwaarde biedt in combinatie met de diverse praktijklessen van Jesco.

Het ‘Drivers Safety Improvement Program’ wordt steeds op maat van uw bedrijf ontwikkeld. U bepaalt waar de klemtonen liggen, de hoeveelheid aan informatie, de inhoud en de praktijklessen.